Polscy jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu – otwarcie wystawy

W środę, 6 lutego o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy zatytułowanej Polscy jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu. Przybyłych na spotkanie gości powitał dr Andrzej Toczewski – dyrektor Muzeum a jednocześnie znawca i badacz historii II wojny światowej. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie ekspozycji, dzięki której mieszkańcy Zielonej Góry będą mieli okazję na poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych form aktywności, jakie były podejmowane przez więźniów obozów jenieckich. Następnie głos zabrała Izabela Korniluk – kurator wystawy, która podzieliła się informacjami o obiektach zgromadzonych na ekspozycji. Po czym goście zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy (więcej o wystawie)

Czas trwania ekspozycji:
6 II – 17 III 2013

Kurator:
Izabela Korniluk

Mecenas wystawy:
Zejmo-Siatecki