W środę, 6 lutego o godz. 17.00 nastąpiło otwarcie wystawy zatytułowanej Polscy jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu (fotorelacja z wernisażu)
Ekspozycja przedstawia życie codzienne jeńców polskich przebywających w obozach niemieckich. Zagospodarowanie wolnego czasu, wyznaczenie codziennym poczynaniom celu – ułatwiało jeńcom poddanie się rygorom życia obozowego i sprostanie ciężkim warunkom bytu. Uwięzieni żołnierze podejmowali się różnorodnych zajęć (sportowe, teatralne czy plastyczne) aby poczuć namiastkę życia z wolności.

Wystawa została zbudowana z kilku segmentów. Jeden z nich poświęcono mało znanemu i jednocześnie niezwykle interesującemu fragmentowi dziejów polskiego sportu i wychowania fizycznego, w którym uczestniczyli polscy jeńcy wojenni. Pochodzące z obozów przedmioty, dokumenty oraz fotografie, które zaprezentowano na wystawie to świadectwo wyjątkowej postawy i hartu ducha polskich żołnierzy oraz znaczącej roli działalności sportowej w ich życiu w niewoli.
Na uwagę zasługuje także prezentacja materiałów związanych z działalnością teatralną. Praca ta realizowana była z dużym wysiłkiem, ale też cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uwięzionych. Zadanie to realizowali, z powodzeniem i na dobrym poziomie artystycznym jeńcy-pasjonaci teatru. Uwagę zwraca ich pomysłowość, zaangażowanie i profesjonalizm, a także znacząca rola tej formy aktywizacji w przetrwaniu niezwykle trudnego czasu niewoli.
Kolejną odsłonę przygotowywanej wystawy stanowią losy polskich jeńców na przykładzie sześciu osób reprezentujących najbardziej charakterystyczne grupy jenieckie. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z biografiami Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa Wajszczuka. Zgromadzone fotografie, dokumenty i pamiątki pokażą historie ich życia poczynając od okresu przed 1939 r., przez II wojnę światową (ta przedstawiona najobszerniej) aż do losów powojennych.

Czas trwania ekspozycji:
6 II – 17 III 2013

Kurator:
Izabela Korniluk

Mecenas wystawy:
Zejmo-Siatecki