Szprewald zwany Wenecją Brandenburgii i centrum łużyckiej kultury był ulubionym tematem rysownika i malarza Wylema Śybara. Ten łużycki artysta urodził się w 1887 roku, pierwsze prace z lat 1909-1912 pochodzą z czasów jego nauczycielskiej działalności w Heinersbrǖck. Po zakończeniu I wojny światowej w której uczestniczył, przez cztery lata uczył w Królewskim Seminaruim Nauczycielskim w Neuzelle, natomiast od 1922 do 1943 roku był wykładowcą biologii i rysunku w Berlinie, gdzie nadal rozwijał artystyczne umiejętności. Z tego okresu pochodzą autoportrety, portrety matki, przedstawienia pejzażowe z gór, okolic Berlina oraz zawsze chętnie odwiedzanych rodzinne strony.
Po przejściu na emeryturę w 1943 roku, Wylem Śybar cały swój czas poświęcił wyłącznie malarstwu. Mocno wspierał ludową twórczość, jako instruktor malarstwa prowadził między innymi koło dla samouków oraz był współzałożycielem związku skupiającego serbołużyckich twórców..
Artysta znany jest z bardzo wielu pejzażowych akwarel ukazujących rodzinne okolice Szprewaldu i Schlaubetal, dzięki którym jego twórczość postrzegana jest jako regionalna.
Ważnym źródłem fascynacji i inspiracji była natura. Jej piękno wyrażał często w małych niepozornych przedstawieniach: kwiatów, ziół, grzybów czy dzikich zwierząt.
Od lat 60. Wylema Śybara fascynowało tradycyjne chińskie malarstwo kwiatowe i pejzażowe. Powstawały prace bardzo lakoniczne i oszczędne w środkach artystycznego wyrazu. Motywy roślinne i studia zwierzęce przybierały często formę pocztówkowych miniatur. Jego ulubionym tematem pod koniec życia stały się dzieci.
Artysta uczestniczył w wystawach krajowych i międzynarodowych. Za swe osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany. Zmarł 3 grudnia 1974 roku w rodzinnym Vetschau-Märkischheide.
Otwarcie wystawy nastąpiło w środę, 20 lutego 2013 r. o godz. 17.00). Na wernisaż przyjechała z Niemiec – Christina Kliem, która jest współautorką książki wydanej z okazji 125 rocznicy urodzin malarza, a poświęconej jego życiu i twórczości. Wydawnictwo to stało się punktem wyjścia do stworzenia ekspozycji, która w szerokim zakresie ukazuje dorobek twórczy artysty.
Dzięki wieloletniej współpracy pomiędzy: Wendisches Museum w Cottbus i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Góry udało się wypożyczyć tę interesującą wystawę i zaprezentować ją zielonogórskiej publiczności. Na ekspozycję skada się kilkadziesiąt prac, głównie w technice akwareli i rysunku, ukazujących różne etapy artystycznej twórczości Wylema Sybara. Zaprezentowane obiekty są własnością Muzeów Serbołużyckich w Cottbus i Budziszynie, niektóre z nich pochodzą ze zbiorów prywatnych.