21 stycznia 2015 roku o godz. 17.00 nastąpi otwarcie wystawy Carla F. Seifferta, dziewiętnastowiecznego pejzażysty, który urodził się w Zielonej Górze. Na ekspozycję złożą się obrazy olejne pochodzące z kolekcji profesora Czesława Osękowskiego oraz zbiorów własnych MZL

Carl Friedrich Seiffert należy do grona cenionych malarzy związanych z XIX-wieczną Zieloną Górą. Artysta kształcił się w Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiował w pracowni prof. J.G. Brǖcke i pejzażysty Carla Biermanna. Inspiracją jego twórczości były podróże w Karkonosze, do Włoch, Szwajcarii i Tyrol oraz na Sycylię i Koryntię. Z tych wypraw zachowały się liczne pejzaże z alpejskimi widokami górskich dolin, potoków czy jezior oraz zamków, klasztorów i kościołów. Do najbardziej znanych w dorobku malarskim przedstawień Carla Friedricha Seifferta należy: „Góra Jungfrau w Szwajcarii”, „Błękitna grota na Capri” czy „Cieśnina Messina”. Artysta zmarł 25. 04. 1891 r. w Berlinie. Jego prace znajdują się między innymi w Galerii Narodowej w Berlinie.

Na monograficznej wystawie Carla F. Seifferta prezentujemy pejzaże, tak bardzo charakterystyczne dla jego twórczości, oraz portrety. Zasadniczym trzonem ekspozycji jest dziesięć obrazów ze zbiorów profesora Czesława Osękowskiego. Większość prac oddaje charakter najwyższych gór Europy, ukazanych między innymi w pracach: „Jezioro w szwajcarskich Alpach w Kantonie Uri”, „Krajobraz alpejski”. Nieco inny klimat mają „Włoski pejzaż” ożywiony elementami sztafażowymi, czy dwa obrazy o bardziej syntetyzującym charakterze przedstawiające widoki na górską kotlinę oraz leśny dukt.
Zaprezentowany na ekspozycji zespół prac cechuje duża rozpiętość czasowa. Najwcześniejsze są realizacje portretowe pochodzące z 1835 roku. Najpóźniej namalowanym obrazem jest widok leśnego stawu z okolic Drezna datowany na 1881 rok.

Longin Dzieżyc

Na podstawie:
“Wspaniały Krajobraz”. Artyści I kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. K. Bżdziach, Berlin I Jelenia Góra 1999, s. 56
Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kǖnstler, t. XXX, s. 461.
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=67189

Kurator wystawy:
dr Longin Dzieżyc
Termin wystawy:
21 I – 14 II 2015