W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował rekomendację komisji konkursowej i powołał na dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej – LESZKA KANIĘ, dotychczasowego zastępcę szefa naszej instytucji.

Serdecznie gratulujemy!!!

LESZEK KANIA ur. 1956, absolwent Wydziału Pedagogicznego WSP w Zielonej Górze. W latach 1979-1981 związany z Biurem Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze. Od stycznia 1982 pracuje w Muzeum Ziemi Lubuskiej, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, kustosza w Dziale Sztuki Współczesnej (kierownik działu w latach 1988-1996); od 1997 pełni obowiązki zastępcy dyrektora Muzeum.

Od roku 2001 prowadzi Galerię NOWY WIEK, w ramach której zorganizował dotychczas 76 wystaw monograficznych i problemowych. Kurator i współorganizator szeregu wystaw muzealnych m.in. Plastyczne narracje (1994), 90/90 z okazji Jubileuszu 90-lecia Muzeum w Zielonej Górze, Kolekcja Złotego Grona oraz prezentacji indywidualnych m.in. Jana Berdyszaka, Tadeusza Dominika, Jerzego Nowosielskiego a także ekspozycji organizowanych ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Polsce i zagranicą, m.in. Polish Modern Art, New Delhi 1988; Współczesna Grafika Polska, Kraljevo 1989, Od Heimatmuseum do Muzeum Ziemi Lubuskiej, Königswinter 2005. Uczestnik ogólnopolskich konferencji dotyczących zbiorów i kolekcji sztuki współczesnej na terenie Ziem Zachodnich.
Publikuje teksty dotyczące plastyki współczesnej w periodykach lokalnych i ogólnopolskich (m.in. Art. & Busines, Exit, Format, Magazyn Sztuki). Redaktor, współautor katalogów i książek poświęconym twórczości artystów zielonogórskim m.in. Józefa Burlewicza (2001), Klema Felchnerowskiego (2005), Mariana Szpakowskiego (2003). Autor wielu opracowań dotyczących historii plastyki lubuskiej i zbiorów sztuki współczesnej w zielonogórskim muzeum. Członek kapituły ekspertów Lubuskiej Zachęty Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze.
Od blisko dwudziestu lat przewodniczący jury eliminacji okręgowych Olimpiady Artystycznej – sekcji historii sztuki, członek Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.