W dniu dzisiejszym nasze muzeum odwiedzili, wicemarszałek Województwa Lubuskiego – Romuald Gawlik i dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej – Sławomir Kulczyński. Podczas spotkania w Sali Witrażowej nastąpiło oficjalne wręczenie nominacji na stanowisko dyrektora MZL – Leszkowi Kani. W uroczystości wzięli udział współpracownicy oraz poprzedni dyrektor instytucji – dr A. Toczewski. Wizyta stała się także okazją do przekazania informacji pracownikom muzeum o toczących się rozmowach nt. rozbudowy obiektu oraz spraw finansowych.