13 V 2015, godz. 17.00 – wernisaż
16 V 2015, godz. 18.00 – oprowadzanie kuratorskie Anitty Maksymowicz podczas Amerykańskiej Nocy w Muzeum
W 1854 roku grupa polskich Ślązaków z okolic Strzelec Opolskich wyemigrowała do Teksasu, odpowiadając na zachęty ks. Leopolda Moczygemby, który wyjechał tam dwa lata wcześniej. Powodem emigracji była głównie bardzo trudna sytuacja ekonomiczna polskich chłopów. Po przybyciu do Teksasu musieli rozpoczynać życie całkowicie od nowa. Ta właśnie grupa, około 100 rodzin, dała początek miejscowości Panna Maria w Teksasie – pierwszej polskiej osadzie na kontynencie amerykańskim. W kolejnych latach powstawały następne założone przez Polaków miejscowości – St. Hedwig, Cestohowa, Pawelekville. Ich mieszkańcy do dziś kultywują pamięć o kraju przodków.

Przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic ekspozycja Śląscy Teksańczycy – wczoraj i dziś przedstawia historię emigracji i osadnictwa Ślązaków w Teksasie, a także życie ich współczesnych potomków, którzy mimo upływu ponad 150 lat wciąż kultywują polskie tradycje. Znają nawet nieco polski język, który tam zachował się w swej archaicznej, XIX—wiecznej śląskiej odmianie. Wystawa ukazuje też swoisty „most teksańsko-śląski”, który funkcjonuje dzięki wizytom różnych grup z Teksasu w Polsce oraz odwrotnie – dzięki wyprawom grup ze Śląska do USA.
Ponadto ekspozycję wzbogacają dwie nowoczesne kolumny audiowizualne, z ekranami dotykowymi, które prezentują wywiady i nagrania – zarówno żyjących dziś w Teksasie  potomków emigrantów, jak i osobistości życia kulturalno-społecznego z Polski, które zajmują się tym tematem oraz dalekich krewnych, podtrzymujących więzi  przez ocean.
Wystawa czynna od 13 maja do 19 czerwca 2015

Kurator wystawy:
dr Anitta Maksymowicz

Termin wystawy:
13 V – 19 VI 2016