17 czerwca miała miejsce kolejna odsłona Studium Wiedzy o Sztuce i Historii. Tym razem było to spotkanie ze Zbigniewem Rajche, autorem zdjęć dawnej Zielonej Góry prezentowanych aktualnie w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Nasz gość opowiedział o swoich pasjach, które obejmują nie tylko fotografię, ale również literaturę i poezję, podzielił się wspomnieniami o zmianach zachodzących w wyglądzie naszego miasta, które rejestrował przy pomocy obiektywu. W spotkaniu, które prowadziła dr Izabela Korniluk, wzięła udział także Barbara Konarska z Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która scharakteryzowała literackie dokonania Z. Rajche.

Zbigniew Rajche, urodził się w 1929 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, na Ukrainie). Jego rodzice byli nauczycielami wiejskimi na Suwalszczyźnie. Po wybuchu II wojny światowej ojciec został aresztowany przez Niemców (zm. w 1941 r. w obozie w Oranienburgu), matka wraz z dziećmi zamieszkała w Stanisławowie. Tam właśnie Zbigniew Rajche był świadkiem masowych mordów ludności żydowskiej, które miały miejsce na podmiejskim cmentarzu. Dramatyczne wspomnienia tamtych dni spisał później w pamięt-nikach, a w 2011 r. ukazały się one w książce Moja Canossa. Po wojnie, w ramach akcji repatriacyjnej, cała rodzina przesiedlona została do Polkowic. W 1948 r. Zbigniew Rajche rozpoczął służbę wojskową, podczas której ukończył podoficerską szkołę łączności i ożenił się. W latach pięćdziesiątych osiedlił się w Zielonej Górze, gdzie rozpoczął pracę w MSW jako technik telekomunikacji. Jednak znacznie ważniejsze, niż życie zawodowe były dla niego jego pasje. Pisał wspomnienia, uprawiał twórczość poetycką i fotografował. Temu ostatniemu hobby poświęcił się bez reszty. Pierwsze zdjęcia Zielonej Góry wykonał w latach pięćdziesiątych i od tego momentu stale dokumentował zmiany zachodzące w naszym mieście. Do dnia dzisiejszego możemy na rynku spotkać fotografującego Pana Zbigniewa. Obecnie posługuje się on aparatem cyfrowym, jednak zdjęcia udostępnione na wystawie pochodzą z bogatego archiwum zawierającego kilka tysięcy negatywów.

Termin wystawy:
3 VI – 30 VII 2015 r.

Kurator wystawy:
dr Izabela Korniluk i Alicja Błażyńska

Organizatorzy wystawy:
Muzeum Ziemi Lubuskiej
Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA

Wystawa została zrealizowana dzięki pomocy finansowej miasta Zielona Góra
HERB ZIELONEJ GORY

Mecenas wystawy:
Zejmo-Siatecki