MUSKAU ART PROJECT. W poszukiwaniu tożsamości miejsca – to tytuł projektu warsztatów plenerowych realizowanych w wyjątkowym miejscu na granicy Polski i Niemiec, którego wspólnym mianownikiem jest Park Mużakowski/Muskauer Park – transgraniczny park krajobrazowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W warsztatach biorą udział studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Wydziału Grafiki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego realizacja podzielona została na trzy lata. Opiekunem projektu jest Grzegorz Stachańczyk, malarz, nauczyciel akademicki, który w roku 2001 zainaugurował działalność Galerii „Nowy Wiek” w zielonogórskim Muzeum.

Warsztaty podzielone zostały na trzy części i każda z nich realizowana będzie w okresie wiosennym na terenie Parku Mużakowskigo. W roku ubiegłym projekt zainaugurowany został tematem, którego motywem przewodnim było przenikanie się kompozycji obu części parku, zarówno w znaczeniu przestrzennym, jak i kulturowym.

——

Sezon drugi, w którym uczestniczyli studenci Wydziałów – Konserwacji i Grafiki warszawskiej ASP (19 osób) był próbą sportretowania obecnych mieszkańców Bad Muskau i Łęknicy. Podczas warsztatów stworzony został niejako portret zbiorowy, który zaprezentowany został w formie wielkiego tableou. Składa się na niego ok. 150 portretów, które zostały zestawione z wielkoformatowymi wydrukami litografii wykonanych dla księcia von Pückler-Muskau do książki „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei”, będącymi wizualizacją jego koncepcji parku.

Podsumowaniem warsztatów są wystawy poplenerowe. Pierwsza z nich miała miejsce w dniach od 2 V – 1 VI 2015 się w jednym z budynków zespołu rezydencjonalnego w Muskau. Obecnie ekspozycja zaprezentowana zostanie w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (17 VI – 10 IX), a następnie prace pokazane zostaną podczas rozpoczęcie roku akademickiego 2015/2016 w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 5). Symbolicznym elementem zamykającym sezon drugi projektu Muskau ART Project będzie przekazanie portretów mieszkańcom Bad Muskau i Łęknicy.

Kurator wystawy:
Leszek Kania
tel. 68 327 23 45 wew. 35

Termin wystawy:
17 VI – 10 IX 2015

Mecenasi wystawy:

ASP-logo MP-logo NID-logo