17 czerwca 2015 r. nastapiło otwarcie wystawy Atlas twarzy będącej pokłosiem II edycji projektu Muskau Art Project. Poniżej zdjęcia z wernisażu.

Mecenasi wystawy: