8 września 2015 roku w trakcie Dni Zielonej Góry nastąpiło otwarcie wystawy jubileuszowej zatytułowanej 40 lat Plastyka.

W 1975 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki zostało powołane w Zielonej Górze Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Nową szkołę, powstałą dzięki staraniom artystycznego środowiska miasta, pod swoje skrzydła przyjął  Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki. Jej pierwszym kierownikiem był Romuald Wołk-Lewonowicz, po nim tę funkcję tę, już jako wicedyrektor kierunkowy, pełnił Zbigniew Kryda. W roku 1996 PLSP zostaje wyłączona ze struktury Zespołu Szkół Budowlanych. Szkoła będąc już  samodzielną placówką artystyczną  przenosi się do nowej siedziby przy ul. Zachodniej 63, a dyrektorem zostaje Alina Gajec. Rok 1999 to ważny moment w dziejach  Plastyka. Następuje przekształcenie placówki w Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. Na progu nowego wieku, w 2002 roku decyzją Ministra Kultury następuje powołanie Zespołu Szkół Plastycznych, w którego skład wchodzi dziś Liceum Sztuk Plastycznych i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Od tego też roku szkoła funkcjonuje w samodzielnej siedzibie przy ul. Batorego 70A. Dwa lata później dyrektorem szkoły zostaje Jolanta Kostek, związana z Plastykiem od 1987 roku,  która sprawuje tę funkcję aż do dziś.

Z okazji 40 rocznicy urodzin, tej wielce zasłużonej dla miasta placówki oświatowej, pomagającej młodzieży rozwijać talenty artystyczne, w Muzeum Ziemi Lubuskiej została zorganizowana jubileuszowa wystawa prac uczniów. Na ekspozycji, zaaranżowanej przez nauczycieli  (artystów-plastyków), zaprezentowane zostały najlepsze dyplomy z ostatnich pięciu lat. Zrealizowane w różnych pracowniach pokazywały przede wszystkim wielotorowość plastycznych zainteresowań młodych ludzi. Na wystawie znalazły się obrazy, rysunki i rzeźby. Obecna była także tkanina i fotografia oraz realizacje reklam wykonanych techniką video. Tematyka wystawionych dzieł zaskakiwała różnorodnością. Pracownię malarstwa, prowadzoną przez Dorotę Komar-Zmyślony, reprezentowały zarówno obrazy odzwierciedlające rzeczywistość w najdrobniejszych szczegółach, jak i te wyrażające ekspresję przy pomocy zdecydowanej barwy oraz abstrakcyjnej formy. Wysublimowane prace graficzne zrealizowane pod okiem Tomasza Kasy zdominowała problematyka jubileuszu czterdziestolecia szkoły. Duże zainteresowanie budziły obiekty rzeźbiarskie przygotowane pod kierunkiem Małgorzaty Bukowicz oraz Piotra Gądka. Szczególne zaciekawienie budziły oryginalne prace ceramiczne odnoszące si ę do świata fauny pt. „Zwierzyniec Damiana”. Zachwycał także ogromny, przestrzenny kilim pt. „Zielona Góra tkaniną i nićmi malowana” . Nie można też nie wspomnieć o ciekawych eksperymentach fotograficznych i video realizowanych  pracowniach Przemysława Kwaśnika i Marii Wawrzyniak . Niestety skąpość szpalt nie pozwala w tym miejscu na opis wszystkich prac, choć każda zasługuje na wyróżnienie, i każda była swego rodzaju podsumowaniem wieloletniego procesu nauczania.

Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, którym szczególnie przypadło do gustu jej zróżnicowanie stylistyczne i tematyczne. Wystawione prace stały się też świadectwem nie tylko dojrzałości młodych artystów, ale również znakomitej pracy dydaktycznej ich nauczycieli.

Alicja Błażyńska