Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zbiera przedstawienia portretowe byłych i obecnych mieszkańców Zielonej Góry.

W związku z pracami nad wystawą Portrety zielonogórzan, której celem jest ukazanie wielokulturowych tradycji miasta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w jej organizacji. Interesują nas przedstawienia portretowe byłych i obecnych mieszkańców Zielonej Góry. Zarówno te przywiezione z dawnych Kresów czy Wielkopolski oraz powstałe już w okresie powojennym. Licząc na życzliwość i pomoc Państwa w organizacji tego ważnego dla naszej społeczności przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Działem Sztuki Dawnej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Osoby, które zechcą udostępnić nam swoje obrazy prosimy o kontakt:
dr Longin Dzieżyc
Muzeum Ziemi Lubuskiej
al. Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
telefon 68 327 23 45 wew. 23
e-mail: dawna@mzl.zgora.pl