W dniach 17-18 września 2015 gościli w Zielonej Górze potomkowie Hugo Schmidta, autora monumentalnej książki dokumentującej historię Zielonej Góry, wydanej w 1922 roku. Rodzinne miasto swego dziadka odwiedziły: Ruth Rössler oraz Erica Hermann. Towarzyszył im prawnuk H. Schmidta – dr Thomas Pitschamnn, który jest synem Siegfrieda Pitschamnna.

Jednym z etapów sentymentalnej podróży po Zielonej Góze było zwiedzanie Muzeum Ziemi Lubuskiej i spotkanie z dyrektorami instytucji – Leszkiem Kanią i dr. Longinem Dzieżycem. Następnie goście odwiedzili dom rodzinny przy ul. Wiśniowej 5 (dawniej Maulbeerallee 4/5). A także uczestniczyli w rozmowie z redaktorem naczelnym „Łącznika Zielonogórskiego” Tomaszem Czyżniewskim, który na łamach swego pisma m.in. dokumentuje i upowszechnia historię XIX i XX-wiecznej Zielonej Góry. I jak obiecał, jeden z kolejnych odcinków cyklu Spacerownik Zielonogórski poświęcony zostanie wizycie potomków Hugo Schmidta i historii rodziny.

Podczas spotkań gościom towarzyszyła dr Izabela Korniluk z Działu Historycznego MZL.