Na wystawie  Portret zielonogórzan możemy oglądać pracę XIX wiecznego malarza pochodzącego z naszego miasta  – Carla F. Seifferta. Obraz przedstawia znanego zielonogórskiego winiarza Carla Engmanna na tle jego winnicy. Portret, będący w zbiorach własnych MZL, niejednokrotnie prezentowany już był na wystawach czasowych. Tym razem jednak zaskakuje świeżością i głębszą barwą.  Jest to wynik konserwacji obrazu, która  została przeprowadzona dzięki hojności prof. dra hab. Czesława Osękowskiego, historyka i mecenasa sztuki, a zarazem przewodniczącego Rady Muzeum.

Czesław Osękowski jest jednym z największych kolekcjonerów śląskiego malarstwa pejzażowego. Prace pochodzące z jego zbiorów były prezentowane na wystawach w Muzeum Ziemi Lubuskiej. W ostatnich latach największe zainteresowanie wzbudziły pokazy:  Śląskie malarstwo pejzażowe II poł. XIX i I poł. XX w. z kolekcji Czesława Osękowskiego (2011) i Carl Friedrich Seiffert (1809-1891) – malarz z Zielonej Góry (2014).

Zapraszamy do zwiedzania wystawy, która jest fascynującym spotkaniem z postaciami mieszkającymi niegdyś i dzisiaj w Zielonej Górze. Ekspozycję  oglądać można  do 18 X br.

Kurator wystawy:
dr Longin Dzieżyc

Termin wystawy:
9 IX – 18 X 2015

Mecenas wystawy: