5 XI (czwartek), godz. 18.00 – wieczór wspomnień poświęcony pamięci ważnym postaciom życia społecznego, kulturalnego i naukowego naszego Miasta, którzy odeszli w ostatnim roku.

Tym razem wspominać będziemy: Wiesława Cieślę ps. „Wacek”, Danutę Cyganek, Mariana Eckerta i Wiesława Myszkiewicza.