19 lutego, w piątek o godz. 16.00 odbyła się promocja książki pt. „Muzealnictwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000”. Jej autorem jest dr Longin Dzieżyc, wieloletni kustosz Muzeum Ziemi Lubuskiej , obecnie pełniący funkcję wicedyrektora tej instytucji.

Spotkanie z dr. Longinem Dzieżycem zgromadziło wiele osób związanych z regionalnym muzealnictwem. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, profesorowie zielonogórskiego uniwersytetu, a także sympatycy naszej instytucji. Rozmowę z Autorem poprzedził list gratulacyjny od posła RP Pawła Pudłowskiego.

Publikacja ukazuje rozwój i działalność regionalnych placówek w pierwszych latach powojennej rzeczywistości, kiedy to muzea stawały się ważnym elementem kultury polskiej. Kolejne rozdziały przybliżają następujące później etapy instytucjonalnego funkcjonowania muzealnictwa oraz jego specyficznych cech, wynikających z różnych form działalności. Wiele miejsca w tej książce poświęcono również ludziom wpływającym na kształt lubuskiego muzealnictwa , kultura jest bowiem tą specyficzną dziedziną, gdzie postawy i pasje jednostek odciskają mocny wpływ na funkcjonowanie jednostek.

Opracowanie jest pierwszą próbą tak rozległego pod względem tematycznym i chronologicznym ujęcia dziejów i dorobku lubuskiego muzealnictwa od 1945 roku do końca XX wieku. Pokazuje proces proces rozwoju, funkcjonowania oraz znaczenia dla kultury regionalnej i ogólnokrajowej lubuskich placówek muzealnych

 

Zapraszamy, wstęp wolny.