Dwie rzeźby Chrystus Zmartwychwstały (ok. 1459 r.) oraz Św. Anna Samotrzecia (ok. 1510 rok), znajdujące się w zbiorach Działu Sztuki Dawnej naszego Muzeum wezmą udział w wystawie „Imagines Medii Aevi. Wystawa z okazji jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski”. Ekspozycja ma wymiar ogólnopolski i towarzyszyć będzie państwowym obchodom wielkiego jubileuszu,  które w połowie kwietnia odbędą się w Gnieźnie i Poznaniu.
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, trwać będzie od 8 IV – 17 VII 2016 roku pokazanych zostanie 78 zabytków. Zachęcamy wszystkich do zwiedzania tej niezwykle ciekawej wystawy ukazującej wielkie bogactwo narodowego dziedzictwa kultury.
Poniżej zdjęcia ilustrujące przygotowanie jednej z rzeźb do wypożyczenia.