10 kwietnia 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pt. Wiosna jesienią. Od polskiego listopada do niemieckiego maja. Europa narodów 1830 – 1832 z udziałem znakomitych Gości: Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – dra Gottfrieda Zeitza oraz prof. Konrada Vanji z Muzeum Kultur Europejskich w Berlinie (więcej o wystawie)

Wernisaż podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich, mająca charakter oficjalny odbyła się w Sali Witrażowej MZL. Rozpoczął ją minikoncert fortepianowy w wykonaniu Anitty Maksymowicz, po którym nastąpiło powitanie osób przybyłych na spotkanie. Jako pierwszy głos zabrał dr Gottfried Zeitz, który w krótkim wystąpieniu odniósł się do relacji polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Po nim prof. Konrad Vanja odczytał obszerny referat dotyczący wydarzeń stanowiących inspirację do przygotowania wystawy. A następnie wręczył dyrektorowi Toczewskiemu piękne wydawnictwo będące zapisem solidarności polsko-niemieckiej po 1830 r. i postaw, jakie miały wówczas miejsce. Kolejnym mówcą był  Gerhardt Weiduschat, współkurator ekspozycji, który podzielił się refleksjami powstałymi w trakcie realizacji wystawy. Kulminacyjnym momentem tej części wieczoru było odsłonięcie kopii obrazu Dietricha Montena z 1832 roku Finis Poloniae 1831 albo Pożegnanie Polaków z Ojczyzną dokonane przez Jolantę Katta-Weiduschat i dr Anittę Maksymowicz. Na zakończenie dr Andrzej Toczewski podzielił się z zebranymi rozważaniami na temat podtrzymywania i pielęgnowania tradycji wynikających z niemieckiej przeszłości naszego miasta i łączenia ich z dzisiejszym życiem, polskiej już Zielonej Góry.
Spotkanie zamknęła piękna interpretacja muzyki Chopina w wykonaniu Anitty Maksymowicz.