26 sierpnia br. w Sali Witrażowej MZL odbyło się spotkanie pt. „W drodze do Ziemi Obiecanej”, które przygotowane zostało przez Lubuską Fundację Judaica. Motywem przewodnim pierwszej części wieczoru była Tora. W roli prelegenta wystąpił Aleksander Szymlet, który w swoim wystąpieniu odszedł od formy tradycyjnego wykładu i opowiedział o osobistych doświadczeniach wynikających ze studiowania tekstów zawartych w świętej księdze Żydów. Temat spotkania nie był przypadkowy, bowiem w ostatnich miesiącach zielonogórskie Muzeum wzbogaciło się o kolejny zabytek – sześciometrowy zwój Tory, który podarowany został przez Pana Waldemara Sawickiego. Ten niecodzienny obiekt, będący  jednym z nielicznych śladów historii społeczności żydowskiej na naszym terenie, został udostępniony przybyłym na spotkanie gościom. Zainteresowani mogli także zobaczyć fragment innej Tory. Pochodzącej prawdopodobnie z zielonogórskiej synagogi spalonej podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku.

 

W drugiej części wieczoru, kantor – Miriam Klimova  wprowadziła uczestników spotkania w charakter obrzędów związanych z szabatem, który jest jednym z najważniejszych elementów życia codziennego Żydów. Szabat to czas odpoczynku, modlitwy, wewnętrznego spokoju oraz oczekiwania na Mesjasza. Rozpoczyna się w piątek o zmierzchu i kończy w sobotę po zachodzie słońca. W trakcie piątkowego spotkania Miriam Klimova po kolei opowiadała czynnościach związanych z jego obchodzeniem i ściśle określonej kolejności ich wykonywania. Ubarwiała te informacje pięknymi szabasowymi pieśniami. Zgodnie z tradycją z udziałem przybyłych kobiet nastąpiło zapalanie świec i trzy okrężne ruchy rękami nad ich płomieniami. Odmówiony został także kidusz nad winem i odbyło się dzielenie się chałką posypaną solą. Następnym punktem programu były wspólne pląsy i śpiew. Zwieńczeniem wieczoru była degustacja charakterystycznych dań szabasowych.

 

Program spotkania:

godz. 17.00
Wykład Aleksandera Szymleta pt. „O wartości Tory dla nie-Żydów”

godz. 18.00
Wieczór szabatowy z udziałem kantor – Miriam Klimovej
– śpiew i tańce żydowskie
– degustacja potraw

Współorganizatorzy wydarzenia:
Lubuska Fundacja Judaika, TSKŻ, Beit Polska oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

 Lubuska Fundacja Judaica powstała w Zielonej Górze przed dziesięcioma laty. Niemal od początku swej działalności stowarzyszenie owocnie współpracuje z zielonogórskim Muzeum. Efektem tych poczynań są spotkania, realizowane w siedzibie MZL, z szeroko rozumianą kulturą żydowską. W pamięci mieszkańców naszego miasta pozostały głośne wystawy: „Żyd niemalowany”, „I ciągle widzę ich twarze” czy interesujące fotografie macew.  Drugim wątkiem współpracy są wydarzenia, których celem jest przybliżenie tzw. kultury duchowej Żydów. Kilka razy do roku w Muzeum odbywają się spotkania podczas których zaproszeni prelegenci dyskutują o Torze, postaciach w niej występujących i również o świętach i obyczajach religijnych. Przy okazji prezentowana jest także muzyka i cieszące się dużym zainteresowaniem kulinaria.