„A dookoła obcy świat…” – pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej

„A dookoła obcy świat…” – pierwsze powojenne lata na Ziemi Lubuskiej to wystawa obrazująca dzieje i doświadczenia ludzi dotkniętych przymusowym wysiedleniem po 1945 roku na teren obecnej Ziemi Lubuskiej.

Na ekspozycję składają się  się dokumenty, fotografie, przedmioty zebrane od bezpośrednich świadków tego czasu, jak i dostarczone przez ich dzieci. Ukazane są też materiały pochodzące z Archiwów Państwowych: w Poznaniu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz zbiory z Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Międzyrzeczu, Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Niewielki fragment historii ukazany został jako pokłosie realizowanego wspólnie przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej projektu In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy, którego jeden z etapów odbywał się na Ziemi Lubuskiej. Wystawa pomyślana została jako przedstawienie ówczesnego świata nie tyle w świetle „wielkiej” historii, oficjalnych ustaleń, rozporządzeń i ustaw, co z perspektywy lokalnych władz oraz zwykłych ludzi, dlatego ważną część ekspozycji stanowią fragmenty rozmów przeprowadzonych z pierwszymi powojennymi mieszkańcami Ziemi Lubuskiej Obok dokumentów i fotografii oraz wypowiedzi świadków, jako forma ilustracji lub uzupełnienia tematów wykorzystane zostały fragmenty cytatów, ówczesnej prasy, wierszy, czy tekstów piosenek. (więcej o wystawie)

Kontakt w sprawie wystawy: dr Anitta Maksymowicz, tel. 68 327 23 45 wew. 33