Zapytanie ofertowe: Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej – dokumentacja

Zapytanie ofertowe o wykonanie dokumentacji projektowo konkursowej na remont budynku istniejącego i aktualizację dokumentacji na rozbudowę budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w celu realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020″, Działanie 8.1. „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury”

treść zapytania