Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 29 XI 2016 roku o godz. 10. 00 zakończono przyjmowanie ofert na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont budynku istniejącego i aktualizację dokumentacji na rozbudowę budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w celu realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”, na podstawie zapytania ofertowego ogłoszonego 21 XI 2016 roku.

Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 110 000, 00 zł. netto tj. 135 300,00 zł. brutto złożyła firma „AC Studio, Jacek Sołgała, Jarosław Romański”, ul. Starowiejska 1 H/2, 61-664 Poznań.

Dyrektor MZL