Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 roku o godzinie 10.00 zakończono przyjmowanie ofert na świadczenie usług doradczych dla projektu; „ Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziem Lubuskiej”, na podstawie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty