Z cyklu Arcydzieła Malarstwa Polskiego zapraszamy w środę, 19 kwietnia br. o godz. 17.00 na prezentację obrazu Tadeusza Kuntze Francois Bucher z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Pokazowi towarzyszyć będzie wykład dr Longina Dzieżyca poświęcony sylwetce twórcy obrazu oraz kuratorskie oprowadzanie po Galerii Tadeusza Kuntze.

Wydarzenie przygotowane zostało z okazji 290. rocznicy urodzin znakomitego artysty, który należy do najsławniejszych ludzi sztuki pochodzących z Zielonej Góry. Artysta zajmuje w dziejach XVIII-wiecznej sztuki pozycję wybitną.

Tadeusz Kuntze tworzył na styku trzech wielkich epok: baroku, rokoka i klasycyzmu. Jego bogatemu dorobkowi towarzyszyła szeroka skala zainteresowań tematycznych, obejmująca obok przedstawień religijnych wątki rodzajowe, mitologiczne i krajobrazowe, realizowane rozmaitymi technikami twórczymi, począwszy od oleju, tempery i fresku po gwasz czy rysunek, ukazujące dużą biegłość kompozycyjną i warsztatową.

Dzieła Kuntzego wypełniają ołtarze, ściany i sklepienia świątyń Krakowa, Kocka, Warszawy czy Rzymu, zdobią także m. in. Sień Benedykta w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo czy kaplicy seminaryjnej we Frascati. Mimo wielu lat spędzonych za granicą malarza nadal identyfikowano z krajem rodzinnym, nazywając Taddeo Polacco.

Szczególne znaczenie dla upamiętnienia Tadeusza Kuntze w Zielonej Górze ma stała galeria z oryginalnymi dziełami wypożyczonymi z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. Pierwszy z prezentowanych obrazów „Św. Stanisław i Piotrowin” jest egzemplifikacją sporu biskupa krakowskiego z Bolesławem Śmiałym. Kolejne dzieło poświęcone jest żyjącemu w latach 1390-1483 świętemu Janowi Kantemu, profesorowi Uniwersytetu w Krakowie.

Na ekspozycji prezentujemy także zespół trzech portretów: Marii Klementyny Sobieskiej, jej teścia Jakuba II Stuarta, króla Anglii w latach 1685-1688 oraz Henryka Benedykta Stuarta, syna Marii Sobieskiej, kardynała Yorku oraz proboszcza bazyliki Św. Piotra w Rzymie.

Do najwspanialszych przykładów polskiego malarstwa alegorycznego należy praca Tadeusza Kuntzego „Fortuna”. W galerii prezentujemy kopię tego dzieła wykonaną przez zielonogórską malarkę Irenę Bierwiaczonek. Obok znalazły się także reprodukcje gwaszy, ukazujących koloryt i malowniczość rzymskiej ulicy, mające najbardziej nowatorski charakter w dokonaniach malarza. Na wystawie prezentowane są także wydawnictwa poświęcone artyście, obrazujące dorobek zielonogórskiego środowiska twórczego. Natomiast przed gmachem muzeum znajduje się tablica poświęcona malarzowi, która zainaugurowała aleję ludzi zasłużonych dla budowy tożsamości kulturowej naszego miasta.