14 VI 2017 roku w przestrzeniach wystawienniczych Zamku Mużakowskiego w Bad Muskau (Niemcy) nastąpiło otwarcie wystawy zatytułowanej „W naszym ogrodzie”. Przygotowana ekspozycja jest już czwartym pokazem realizowanym z cyklu „Topografia sztuki polskiej”, a jej współorganizatorami są Fundacja „Park Księcia Puklera Bad Muskau” oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W wernisażu wzięli udział autorzy obrazów: Joanna Janiak i Piotr C. Kowalski. Licznie stawili się również miłośnicy sztuki oraz przedstawiciele Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wraz z kuratorem i koordynatorem całego przedsięwzięcia dyrektorem Leszkiem Kanią.

Uroczystość uświetniona została  koncertem muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze.

Tegoroczna wystawa Joanny Janiak i Piotra C. Kowalskiego […] znakomicie uzupełnia i ubogaca wcześniejsze pokazy. W niekonwencjonalny sposób ukazuje jak bogatym i niewyczerpanym źródłem inspiracji pozostaje natura.

Od kilkunastu lat artystyczna para realizuje wspólnie projekty wynikające z odmiennego doświadczenia i profesji. Joanna Janiak studiowała filozofię, pisze teksty o sztuce, zajmuje się dziennikarstwem i produkcją telewizyjną. Piotr C. Kowalski z wykształcenia jest artystą malarzem, profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Przedmiotem jego twórczych zainteresowań są relacje zachodzące między tradycyjnie malowanym obrazem, a obrazem wygenerowanym przy użyciu środków technicznych. Znalazły one wyraz w cyklach „Megabajty malowania” i „Obrazy mroźne”. Piotr C. Kowalski od wielu lat obecny na polskiej scenie plastycznej, w swoich poszukiwaniach odnosi się do archetypów ludzkiego postrzegania natury. Swoimi działaniami przywołuje pierwotne formy artystycznych zachowań. Ma opinię malarza totalnego. Pracuje bezpośrednio w plenerze, odrzucając klasyczny warsztat malarski. W którymś momencie zaprzestał stosowania farb i pędzli. Maluje używając jagód, soczystych wiśni, a nawet zgniłych jabłek. Używa owoców berberysu i czeremchy. Tworzywem bywa również mech, igliwie, kora drzew czy ziemia. niekiedy publiczność uczestniczy w akcie twórczym, czego przykładem są „Obrazy przejściowe” powstające w Polsce, jak i za granicą. Artysta poddaje płótna wpływom warunków atmosferycznych. W zależności od pory roku i pogody obrazy płowieją na słońcu, mokną na deszczu, smaga je wiatr i przysypuje śnieg. Tym samym przyroda staje się współautorem dzieła Granice między obrazem a jego otoczeniem zostają zatarte. Te proste a zarazem ekspresyjne prace pozbawione są zbędnego gadulstwa i zawiłej symboliki. W pełni wyrażają naturę i stają się jej częścią. Działania artystyczne Joanny Janiak i Piotra C. Kowalskiego dowodzą, że malarstwo wcale nie umiera i może prowadzić równoprawny dialog z nowymi, doskonałymi w odtwarzaniu rzeczywistości środkami (Leszek Kania – fragm. tekstu z katalogu do wystawy).