W dniach 16 i 17 IX br. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa nasze zbiory będą udostępniane bezpłatnie.  Dodatkowo 17 IX o godz. 11.00 zapraszamy na wykład dra Longina Dzieżyca pt. „Nowe elementy w krajobrazie dziedzictwa kulturalnego ukształtowanego przez zielonogórskie muzea w okresie ostatniego 50-lecia”. Po prelekcji nastąpi oprowadzanie po wybranych ekspozycjach.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Wszelkie działania w kraju koordynowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.