Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość. Nie żyje Zdzisława Kraśko – wieloletnia pracownica Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

Urodziła się 10 lipca 1947 roku w Zielonej Górze. Zdzisława Kraśko była córką wybitnego zielonogórzanina Romana Mazurkiewicza oraz Marii Mazurkiewicz z domu Woyczak. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące, a następnie Technikum Budowlane w Zielonej Górze. W latach 1968-1970 pracowała w Wojewódzkim Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego. Od grudnia 1970 roku do maja 1976 roku była zatrudniona w Lubuskim Towarzystwie Naukowym jako instruktor do spraw wydawniczych.  15 maja 1976 roku podjęła pracę w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, początkowo jako renowator, a następnie na stanowisku specjalisty do spraw techniczno-budowlanych. W 1978 roku ukończyła Wyższą Szkołę Inżynierską w Zielonej Górze z tytułem „inżynier budownictwa lądowego”. W sierpniu 1979 roku dyrektor Jan Muszyński powierzył Zdzisławie Kraśko obowiązki głównego  specjalisty Działu Winiarskiego do spraw restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych związanych z produkcja wina. Do jej osiągnięć należała rekonstrukcja Domu Winiarza z Budachowa, dziś jednej z największych atrakcji Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli. Budachowski Dom Winiarza był także tematem pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Kotowskiego.

W latach 1980-2005 była kustoszem i kierownikiem Dział Winiarskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej. Była autorką tekstów poświęconych historii zielonogórskiego winiarstwa oraz kuratorką kilkudziesięciu wystaw muzealnych. Zajmowała się opracowaniem kart ewidencyjnych zabytków architektury związanych z zielonogórskim winiarstwem. W Muzeum prowadziła także  działalność związkową. Z ramienia Związku Zawodowego Pracowników Muzeów pełniła funkcję społecznego Inspektora Pracy. Była też odpowiedzialna za prowadzenie spraw BHP.

Łączyła wiedzę techniczną z zamiłowaniem do zabytków. Pracownicy Muzeum zapamiętali ją jaką pełną energii i kreatywności koleżankę