7 II 2018 roku zielonogórskie Muzeum odwiedzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z  wicemarszałkiem – Romualdem Gawlikiem na czele. W składzie delegacji znajdowali się także Łukasz Porycki – dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej oraz Anna Komar – kierownik Wydziału Kultury.  Podczas spotkania obecny był przewodniczący Rady Muzeum – prof. dr hab. Czesław Osękowski oraz dyrektorzy placówki – Leszek Kania i dr Longin Dzieżyc.

Wizyta związana była z projektami unijnymi realizowanymi obecnie przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Gości szczególnie interesował stan zaawansowania prac związanych z rozbudową i modernizacją siedziby MZL. Zagadnienia te zreferował Jerzy Duber (kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego) przedstawiając aktualne działania przetargowe mające na celu wyłonienie  osób i firm nadzorujących prace budowlane, promocyjne oraz organizacyjne. Po tej wypowiedzi rozpoczęła się dyskusja nad harmonogramem oraz budżetem projektu.  Na zakończenie tego wątku rozmowy wicemarszałek Romuald Gawlik zadeklarował opiekę Urzędu w przypadku  pojawienia się jakichkolwiek trudności.

Druga część spotkania odbywała się już w pomieszczeniach ekspozycyjnych Muzeum. Goście zostali zapoznani z efektami wdrożenia projektu „Stworzenie portalu e-usług w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Koordynator zadania – inż. Rafał Troszczyński – zademonstrował funkcjonowanie specjalnie stworzonej aplikacji ułatwiającej poznawanie zabytków prezentowanych w MZL oraz działanie infokiosków, przybliżających najbardziej wartościowe zasoby muzealne.

Warto dodać, że dużym zainteresowaniem delegacji cieszyła się niedawno otwarta wystawa „Izrael wczoraj i dziś”, której tematyka zostanie pogłębiona podczas nadchodzących ferii zimowych.