9 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 17.00 w Sali Witrażowej MZL odbędzie się promocja książki „Lubuski palimpsest. W kręgu historii, kultury i literatury polsko-niemieckiego pogranicza” pod. red. dr Marty J. Bąkiewicz.

W spotkaniu wezmą udział m.in. prof. dr hab. Grażyna Barbara Szewczyk, prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, dr hab. Beata Halicka, prof. UAM, dr hab. Marceli Tureczek, dr Marta J. Bąkiewicz, dr Agnieszka Dylewska, dr Kamila Gieba, dr Wiesław Skrobot, Katarzyna Meller. Moderatorem wydarzenia będzie dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ.
  Książka „Lubuski palimpsest” prezentuje wyniki badań realizowanych pod auspicjami Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach (wspólnej jednostki naukowo-badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) we współpracy z Pracownią Badań nad Literaturą Regionalną Uniwersytetu Zielonogórskiego. Książka ukazała się jako szósta część w serii „Historia Literatury Pogranicza”, której redaktorem jest prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (UZ).
Powołany przez dr Martę J. Bąkiewicz (PNIB) zespół składał się z polskich i niemieckich badaczy, którzy z perspektywy różnych dyscyplin (kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, fenomenologii przestrzeni, teologii) poświęcili uwagę przeszłości i teraźniejszości, historii, kulturze i literaturze Ziemi Lubuskiej oraz kulturowo-literackim zjawiskom zachodzącym na polsko-niemieckim pograniczu.
Zapraszamy, wstęp wolny.