Już od lat luty jest miesiącem eliminacji okręgowych Olimpiady Artystycznej, która adresowana do uczniów szkół średnich interesujących się sztuką.  W województwie lubuskim, na tym etapie, bierze w niej udział 12 osób. Są to uczniowie I LO w Sulechowie oraz szkół gorzowskich:  I i II LO oraz Liceum Plastycznego.  Środowisko zielonogórskie reprezentują  przedstawiciele I i V LO oraz  Zespołu Szkół Budowlanych.

Pierwszym etapem eliminacji był egzamin pisemny, który odbywał się wczoraj w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Zadaniem uczniów było napisanie wypracowania z historii sztuki na jeden z pięciu tematów podanych do wyboru. Na napisanie pracy pisemnej przeznaczono 3,5 godziny zegarowej. Wszystkie osoby, które przystąpiły do egzaminu przeszły go pomyślnie.

W drugim dniu olimpiady (13 lutego 2018 roku) w siedzibie naszej instytucji odbywają się eliminacje II etapu. Składa się na niego dwuczęściowy egzamin ustny, złożony z prezentacji tzw. tematu własnego oraz odpowiedzi na wylosowane dwa oddzielnie punktowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne dzieła (na podstawie reprodukcji).

Wypowiedzi uczniów oceniane są przez jury, w skład którego weszli pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej: Marta Gawęda (kierownik Działu Sztuki Współczesnej), Leszek Kania (dyrektor MZL) i dr Longin Dzieżyc (z-ca dyrektora MZL). Koordynatorem Olimpiady Artystycznej w województwie lubuskim jest, jak co roku, Krzysztof Szewczyk z I LO w Zielonej Górze.