ZIELONA GÓRA – MIASTO RÓŻNYCH KULTUR – KULTURA ŻYDOWSKA to tytuł warsztatów edukacyjno-plastycznych, na które zapraszamy w okresie ferii zimowych. Spotkania odbywać się będą w dniach 14, 15 i 16 lutego oraz 21, 22 i 23 lutego 2018 roku. 

Zajęcia adresowane są do uczniów szkół zielonogórskich spędzających ferie zimowe na półkoloniach i obozach a także do dzieci, które pozostają podczas ferii w domu. Mogą one dołączyć do tych grup i wspólnie spędzić w Muzeum czas wolny od zajęć szkolnych.

W pierwszej, edukacyjnej części uczestnicy warsztatów zwiedzą z przewodnikiem wystawę pt. „Izrael – wczoraj i dziś” prezentującą na 14 planszach sześć dekad państwa Izrael. Obejrzą także znajdujące się na wystawie eksponaty związane z historią Zielonej Góry, będące ilustracją kultury żydowskiej w naszym mieście. Dowiedzą się m.in. co to jest Tora, menora, mezuza, tefilin, mycka oraz poznają różne zwyczaje związane z tą kulturą. Na fotografiach obejrzą także synagogę, która dawniej znajdowała się w Zielonej Górze, macewy (żydowskie nagrobki) z zielonogórskiego kirkutu (cmentarza) wraz z tłumaczeniami epitafiów, które się na nich znajdowały.

W drugiej części warsztatów odbywać się będą zajęcia plastyczne związane z tematyką spotkania w czterech równocześnie działających pracowniach: „Wokół menory”, „Kaligrafia hebrajska”, „Ubiór w kulturze żydowskiej”, „Zielonogórska synagoga”.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych uczniowie wzbogacą swoją wiedzę z zakresu historii o elementy kultury żydowskiej.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Oświatowym MZL  – tel. 68 327 23 45  wew. 19  w celu ustalenia terminu zajęć.

Zapraszamy także uczniów szkół zielonogórskich do zwiedzenia stałych i czasowych ekspozycji muzealnych. Muzeum Ziemi Lubuskiej czynne jest w środy, czwartki i piątki od godz. 11.00 – 17.00, w soboty od 10.00 – 15.00,  w niedziele od 10.00 – 16.00.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra