Dotarła do nas smutna wiadomość. 4 IV 2018 r.  zmarł Eckehardt Gärtner (1925-2018) – Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, a także przyjaciel naszej instytucji oraz wielu osób tu pracujących. Początki współpracy z Muzeum początki sięgają połowy lat 80. XX wieku, gdy Ecki odwiedził ówczesnego dyrektora MZL, dr. Jana Muszyńskiego. To spotkanie stało się zaczynem wieloletniego współdziałania kontynuowanego przez całą kadencję dyrektora dr. Andrzeja Toczewskiego, oraz jego następcy Leszka Kani.

Po raz ostatni mieliśmy sposobność gościć Eckiego niemal dokładnie przed dwoma laty – 12 IV 2016 roku. Okazją do spotkania stało się przekazanie do zbiorów MZL, przygotowanej z okazji  jubileuszu 90-lecia urodzin Eckehardta Gärtner,  wystawy dokumentującej jego związki z Zieloną Górą i działalność na rzecz naszego miasta.

Eckehardt Gärtner urodził się w 1925 roku w ówczesnym Grünbergu. Wysiedlony po wojnie zamieszkał w Soltau. Jednak miłość do rodzinnego miasta pozostała w nim na zawsze. W okresie stanu wojennego w Polsce zainicjował pomoc humanitarną dla Zielonej Góry. W późniejszym okresie wsparcie to było kontynuowane w różnych obszarach.  Wartość pomocy szacowana jest dziś w milionach złotych. Miasto odwdzięczyło się hojnemu darczyńcy tytułem Honorowego Obywatela Zielonej Góry, który został mu nadany w 1993 roku.