17.45, Od Lecha, Czecha, Wandy i Libuszy… – spotkanie z red. Leszkiem Mazanem (Sala Witrażowa)
Harmonogram wszystkich wydarzeń czeskiej Nocy w Muzeum

Podczas spotkania Leszek Mazan przedstawi, z właściwym sobie poczuciem humoru, swoiste kalendarium tysiącletnich stosunków polsko-czeskich czyli  wydarzeń poważnych i poważnych mniej. Kilka przykładów:

  • Wiek VI – spotkanie Lecha i Czecha (brak Rusa!) na górze Rzip
  • Wiek VI – Książę Krok (Krak) włada Pragą i Krakowem,ma córki Wandę i Libuszę.
  • Wieki  następne: Mieszko, Dubrawka, chrzest Polski; Drużyna Chrobego na Hradczanach; Polacy: „bracia jednej krwi i  języka”  – Czesi pod Grunwaldem; wnuk Jagiełły na tronie czeskim; Golem urodził się w Krakowie (współpraca gmin żydowskich); Niewola habsburska; „Pulka” zmienia nazwę na „Polkę”; Franciszek Józef i Szwejk na ziemiach polskich; Grog rozpustnego marynarza; Staś i Nel nad Wełtawą; Wspólne odzyskanie niepodległości; Przymusowe „Kochajmy się”; Havel i Polacy; Unia Europejska; „Ciepłe piwo jest gorsze niż zimna Niemka”…

Leszek Mazan (ur. 1942) – polski dziennikarz, publicysta, autor licznych książek, których tematyka związana jest z Krakowem oraz Pragą. Znany również ze swojego zamiłowania do Józefa Szwejka, przez co nazywany jest „szwejkologiem”.  Był kierownikiem oddziału PAP w Krakowie w latach 1978-1985, potem jej korespondentem w Pradze. Redaktor Przekroju (1974-2000). Był również szefem Kroniki TVP Kraków. W październiku 2007 za książkę Polska Praga czyli dlaczego Matejko lubił knedle otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.