Muzeum Wina zmienia sukcesywnie swoje oblicze. W okresie wakacyjnym do największej sali wystawowej przeniesiono koryto deptakowe z XVIII w. W jego miejsce zaaranżowana została stała prezentacja szkieł Zbigniewa Horbowego. W niewielkim pomieszczeniu wyeksponowano 27 naczyń  szklanych m.in. z serii: „antico”, „clima”, „nido” i „bella”. Warto wspomnieć, że z powodu ograniczonej przestrzeni można zaprezentować jedynie część kolekcji szkieł profesora Horbowego będącej w posiadaniu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Pierwszych zakupów szkła artystycznego Horbowego dla naszej placówki dokonał w styczniu 1987 roku dyrektor Jan Muszyński. Przez szereg lat wazony, kielichy, butle i talerze eksponowane były jako galeria autorska artysty w ramach wystawy stałej Działu Winiarskiego. W 2017 roku z okazji 30-lecia pierwszych zakupów zorganizowana została wystawa czasowa Zbigniew Horbowy. Magia Szkła, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Profesor Zbigniew Horbowy jest artystą-plastykiem, zajmuje się wzornictwem przemysłowym i szkłem unikatowym. Uważa się go za czołowego polskiego projektanta szkła użytkowego i twórcę własnej szkoły wzorniczej. Urodził się 28 października 1935 roku w Łanczynie nieopodal Kołomyi (woj. stanisławowskie). Po II wojnie światowej musiał opuścić rodzinne strony i osiedlił się w Kargowie. Ukończył liceum ogólnokształcące w pobliskim Wolsztynie. Młody Horbowy myślał o studiach inżynierskich, ale namówiony przez Jerzego Antkowiaka (znanego projektanta mody i stylistę), postanowił zdawać egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Na uczelni kształcił się w Katedrze Szkła Artystycznego, w pracowni profesora Stanisława Dawskiego. Jego praca dyplomowa zrealizowana w hucie szkła „Sudety” w Szczytnej okazała się wielkim osiągnięciem- jako pierwszy w historii uczelni student wykonał pełny zestaw szklanych naczyń użytkowych. W hucie tej podjął także pierwszą pracę po studiach. W Szczytnej pracował jako projektant w Ośrodku Wzornictwa (później został kierownikiem ośrodka).

W 1965 r. podjął pracę dydaktyczną w PWSSP we Wrocławiu, którą łączył z zatrudnieniem w przemyśle. W 1974 roku, z jego inicjatywy, powstała w Polanicy-Zdroju Huta Szkła Artystycznego „Barbara”. W polanickiej hucie Zbigniew Horbowy mógł w większym stopniu eksperymentować z formą i kolorystyką.

Dzieła Horbowego, cieszyły się w okresie PRL-u, dużą popularnością. Zachwycające kolorami naczynia stanowiły swoiste antidotum na szarzyznę dnia codziennego. Charakterystyczne w twórczości artysty jest upodobanie do zwartych kształtów oraz prostych, surowych form. Znany jest również z tego, że eksperymentuje z technologiami wzbogacającymi kolorystykę i różnicującymi konsystencję szkła. Uważany jest za reformatora polskiego wzornictwa.