16 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Studium Wiedzy o Sztuce i Historii.

Wykład pt. Józefa Burlewicza – rzeczywistość zdegradowana przedstawi Jacek Gernat z Działu Sztuki Współczesnej MZL, jeden z kuratorów eksponowanej obecnie wystawy Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin. W ramach wystąpienia zaprezentowana zostanie artystyczna sylwetka Józefa Burlewicza, jednej z wiodących postaci zielonogórskiego środowiska plastycznego, zaistniałego w zbiorowej świadomości zwłaszcza dzięki istniejącej w latach 1978-1990 w Muzeum jego Galerii Autorskiej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie pracom malarskim i pastelom stanowiącym trzon wspomnianej Galerii, a więc realizowanym w konwencji swoistego surrealizmu apokaliptycznym wizjom pejzaży, samotnych drzew, rozbitych posągów i innych szczątków ludzkiej cywilizacji, które w okresie PRL-u zapewniły artyście miano twórcy nieomal kultowego. Przybliżone zostaną również prace Burlewicza mniej znane współczesnemu odbiorcy, składające się na jego wszechstronny dorobek twórczy – począwszy od wczesnych prac malarskie i graficznych w duchu postimpresjonizmu i abstrakcji, poprzez późniejsze artystyczne wizje natury, po ostatnie prace malarza, ujawniające jego pełnej nadziei wiarę w przesłanie spraw ostatecznych.

Zapraszamy, wstęp wolny.

 

Jako zapowiedź graficzną wykorzystano fragment pracy Józefa Burlewicza Pozostało po nas, 1981, pastel, płyta pilśn., 61×51 cm.