8 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się premiera, bardzo wyczekiwanej przez zielonogórzan, książki Zofii Mąkosy Winne miasto. Spotkanie z pisarką poprowadzi dr Alina Polak-Woźniak.

Zofia Mąkosa – Lubuszanka z urodzenia, dawniej nauczycielka, obecnie pisarka. Za debiutancką powieść Cierpkie grona  uhonorowana została Lubuskim Wawrzynem Literackim 2017 oraz znalazła się w trójce osób nominowanych do Zielonogórskiej Nagrody Literackiej im. Andrzeja Waśkiewicza (2018).

Powieść Winne miasto ma dwie główne bohaterki: Matyldę Neumann z Cierpkich gron i Zieloną Górę z lat 1945–1947. Skomplikowane losy dziewczyny wpisane są w proces polonizowania miasta, trudną powojenną rzeczywistość, wielką politykę i dramatyczne historie pierwszych osadników. Podczas lektury powieści czytelnik zetknie się z postaciami historycznymi, które znalazły trwałe miejsce w dziejach Winnego Grodu. Wielki walor poznawczy mają fragmenty poświęcone winiarskim tradycjom Zielonej Góry, uprawie winnic i początkom Lubuskiej Wytwórni Win.