Wykład o Parku Mużakowskim i księciu Herrmannie von Pückler

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa, w zielonogórskim Muzeum obchodzone były w dniach 7 i 8  września br. Z tej okazji zbiory muzealne zostały udostępnione bezpłatnie wszystkim chętnym. Dodatkowo przygotowany został wykład pt. Park-obraz.Park Mużakowski – polsko-niemiecki zabytek na liście UNESCO.

W trakcie prelekcji przedstawiony został barwny życiorys księcia Hermanna Ludwiga von Pückler-Muskau. Jak wspominała autorka wykładu dr Anitta Maksymowicz, o jego życiu obfitującym w skandale i zaskakujące zwroty pisały gazety, stało się ono również przedmiotem towarzyskich opowieści. Jednak to, czym prawdziwie wpisał się w karty historii to dzieło Uwagi na temat ogrodnictwa krajobrazowego wraz z opisem ich praktycznego zastosowania w Muskau i wprowadzone w życie projekty parków krajobrazowych w Muskau i Branitz.  Założenia pierwszego z nich  stały się motywem wiodącym spotkania, bogato ilustrowanego przeźroczami zawierającymi aktualne i archiwalne zdjęcia oraz oryginalne plany.