MUZEALNA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

17 X 2013 Herb i flaga Zielonej Góry
Przedszkole nr 6

 
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra w ramach programu „Edukacja i wychowanie”.