W ostatnich latach prowadzone są doniosłe prace w zakresie remontów i modernizacji Muzeum. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należała m. in. adaptacja piwnic na Muzeum Wina oraz remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina. Prowadzone są także prace projektowe związane z rozbudową Muzeum Ziemi Lubuskiej.

 

Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej 2017

Dokumentacja techniczna: projekty oraz przedmiary do zadania nr 1 i zadania nr 2 projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”

  1. dokumentacja projektowa i przedmiary do zadania nr 1 – rozbudowa v1
  2. dokumentacja projektowa i przedmiary do zadania nr 1 – rozbudowa v2
  3. dokumentacja projektowa i przedmiary do zadania nr 1 – rozbudowa v3
  4. dokumentacja projektowa i przedmiary do zadania nr 2 – remont