W ostatnich latach prowadzone są doniosłe prace w zakresie remontów i modernizacji Muzeum. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należała m. in. adaptacja piwnic na Muzeum Wina oraz remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina. Prowadzone są także prace projektowe związane z rozbudową Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Adaptacja piwnic na Muzeum Dawnych Tortur
Remont i modernizacja piwnic z przeznaczeniem na Muzeum Wina
Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej
Rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej
Likwidacja barier
Modernizacja i rozbudowa Muzeum Ziemi Lubuskiej 2017
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności  Usługi doradztwa prawnego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności Usługi zarządzania projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności Usługi Inżyniera Kontraktu projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”