Dział prowadzi wszelkie operacje finansowe, księgowość i sprawozdawczość budżetową, obsługę finansową zakupów inwestycyjnych, inwestycji, remontów oraz środków przeznaczonych na zadania specjalne. Do zadań Księgowości należy także m.in. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli Muzeum.


Główna Księgowa:
Barbara Gardzioła
tel. 68/327-23-45, w. 15

Anna Bratkowska
tel. 68/327-23-45, w. 31
e-mail: ksiegowosc@mzl.zgora.pl

Aneta Kamińska
tel. 68/327-23-45, w. 18
e-mail: finanse@mzl.zgora.pl