26 czerwca 2013 r. nastąpiło udostępnienie ekspozycji Plastyka lubuska- fragment kolekcji ze zbiorów MZL.

Na miesiące wakacyjne zielonogórskie Muzeum przygotowało specjalną ekspozycję. Składają się na nią prace artystów tworzących w naszym regionie, a których prace znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej. Z liczby ponad 2500 eksponatów do ekspozycji wybrane zostały te, które odzwierciedlają dorobek pokolenia artystów-pionierów, którzy przybyli tu po wojnie, a także w latach 50-tych. i 60-tych. Twórców, którzy inicjowali na tych ziemiach życie artystyczne oraz budowali zręby organizacyjne różnorodnych stowarzyszeń kulturalnych.
Ekspozycja skomponowana została przede wszystkim z obrazów oraz sygnalnie z rzeźb. Zobaczyć na niej można m.in. prace takich artystów jak: Wiesław Müldner-Nieckowski, Jan Korcz, Stefan Słocki, Alf Kowalski, Klem Felchnerowski, Marian Szpakowski, Witold Nowicki, Hilary Gwizdała, Jolanta Zdrzalik, Adam Falkiewicz, Jan Skiba, Bożena Cajdler-Gruszkiewicz, Agata Buchalik-Drzyzga, Adam Bagiński, Anna Gapińska-Myszkiewicz, Józef Burlewicz, Henryk Krakowiak, Halina Myszkiewicz, Tadeusz Dobosz, Marek Przecławski.

Taki, a nie inny wybór eksponatów podyktowany został również tym, że w ostatnich latach zielonogórskie Muzeum, z uwagi na bardzo trudną sytuacje materialną, nie jest w stanie dokonywać nowych zakupów. W konsekwencji dorobek artystyczny młodego pokolenia ma bardzo niewielką reprezentacją w kolekcji MZL.

Podczas udostępnienia ekspozycji – Igor Myszkiewicz przedstawił informację o przygotowywanym wydawnictwie, które poświęcone jest dziejom 50-lecia delegatury zielonogórskiej ZPAP, które ma się ukazać dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie FORUM-ART.

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Termin wystawy:
26 VI – 25 VIII 2013