Kalendarz wystaw na rok 2018

WYSTAWY Z PRZEŁOMU 2017-2018


 • Sławomir Czajkowski–Zbiok. Malarstwo i obiekty  więcej wernisaż
  20 X 2017 – 14 I 2018
  Kurator: Leszek Kania
 • Teresa Miszkin – Przemijanie więcej wernisaż
  Wystawa malarstwa z cyklu „W kręgu twórców Złotego Grona”
  27 X 2017 – 28 I 2018
  Kurator: Marta Gawęda-Szymaniak
 • W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek: obóz „Kościuszko” w Niagara-on-the-Lake więcej, wernisaż
  10 XI 2017 – 18 II 2018
  Kurator: dr Anitta Maksymowicz
 • Hanna Kozaczewska-Golasz „Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku” więcej
  22 XI 2017 – 14 I 2018
  Kurator: Alicja Błażyńska

WYSTAWY INAUGUROWANE W 2018 ROKU

 • Izrael wczoraj i dziś 
  19 I – 4 III 2018
  Kurator: dr Izabela Korniluk
 • Galeria Nowy Wiek
  Ryszard Woźniak –
  TAK dla NIE. Obrazy nie pokazywane
  24 I 2017 – 4 III 2018
  Kurator: Leszek Kania
 • Łowiectwo
  14 II – 29 IV 2018
  Kurator: dr Longin Dzieżyc
 • Drogi do Niepodległej
  21 II – 15 IV 2018
  Kurator: dr Longin Dzieżyc
 • Grafika i muzyka
  Wystawa podyplomowa absolwentki ISP UZ
  28 II – 9 IV 2018
 • Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe
  8 III – 15 IV 2018
  Kurator: Igor Myszkiewicz
 • Miniaturowe butelki win i winiaków ze zbiorów K. Badacha-Rogowskiego
  11 IV – 19 VIII 2018
  Kurator: dr Arkadiusz Cincio
 • Kobieta w malarstwie w XX wieku
  18 IV –  24 VI 2018

  Kurator: Leszek Kania
 • Břetislav Kovařík – rysunek satyryczny
  18 IV – 27 V
  Kurator: Alicja Błażyńska
 • Skarbczyki ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
  25 IV– 1 VII 2018
  dr Longin Dzieżyc
 • Kapelusze z Muzeum Regionalnego w Jicinie
  11 V -1 VII 2018
  Kurator: dr Alina Polak-Woźniak
 • Dbam o piękno mego domu – Ziemi
  Pokonkursowa wystawa rysunku dziecięcego
  30 V – (3) 10 VI 2018
  Kurator: Zofia Zaleska, Urszula Rogowska
 • Wystawa jubileuszowa „Exalo”
  13 VI – 15 VII 2017
  Kurator: Elżbieta Maciejewska
 • Lubuskie Lato Filmowe w obiektywie Tomasza Gawałkiewicza
  27 VI – 16 IX 2018
  Kurator: Leszek Kania
 • Bohdan Butenko – Spotkanie z Mistrzem
  (24) 29 VIII – 14 X 2018
  Kurator: Alicja Błażyńska
 • Winnica Kinga
  31 VIII 2018 – 3 II 2019
  Kurator: dr Arkadiusz Cincio
 • Zielonogórskie manuskrypty ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i Muzeum Ziemi Lubuskiej
  5 IX – 28 X 2018
  Kurator: dr Alina Polak-Woźniak
 • Kobieta, wino i śpiew
  7 IX – 4 XI 2018
  Kurator: dr Longin Dzieżyc
 • Adam Sowa Zapomniane zabytki (fotografie)
  12 IX – 21 X 2018
  Kurator: Igor Myszkiewicz
 • Galeria Nowy Wiek
  Jarek Jeschke i Stanisław R. Kortyka
  malarstwo
  14 (21) IX – 21 X 2018
  Kurator: Leszek Kania
 • Obcy w swoim domu(z Haus Schlesien)
  24 X – 27 I 2019
  Kurator: dr Anitta Maksymowcz
 • Józef Burlewicz. W 80. rocznicę urodzin
  26 X  – 31 XII 2019
  Kurator: Leszek Kania, Jacek Gernat
 • Szable żołnierza polskiego (1794–1918) ze zbiorów Pawła Komorowskiego
  Marszałek Piłsudski w ikonografii
  9 XI 2018 – 14 I 2019
  Kurator: dr Izabela Korniluk
 • Rekonstrukcje Roberta Jurgi
  19 XII 2018 – 28 II 2019
  Kurator: dr Izabela Korniluk