Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności – Usługi zarządzania projektem

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w ramach zasady konkurencyjności
zaprasza do składania ofert na Usługi zarządzania projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”