Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności – Usługi Inżyniera Kontraktu

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w ramach zasady konkurencyjności
zaprasza do składania ofert na Usługi Inżyniera Kontraktu Projektem pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”