Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w ramach zasady konkurencyjności

zaprasza do składania ofert na  USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO PROJEKTU pn. „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej ”

 

Modyfikacja zapytania ofertowego dot. projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej”

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności

Wykaz usług

Wykaz osób

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wynikach postępowania