Do najsławniejszych artystów pochodzących z naszego miasta należy urodzony w 1727 roku w Zielonej Górze Tadeusz Kuntze. Malarz ten zajmuje w dziejach naszej XVIII-wiecznej sztuki pozycję wybitną. Nadworny artysta biskupa Stanisława Załuskiego gruntowne wykształcenie pobierał w Krakowie, dwóch rzymskich akademiach oraz w Paryżu. Po ukończeniu nauki na krótko przyjechał do kraju, by wkrótce po śmierci możnego protektora, w 1759 roku opuścić go na stałe. Malarz kilka lat spędził najprawdopodobniej w Hiszpanii, skąd wyjechał do Włoch. Mimo wielu lat spędzonych za granicą malarza nazywano nadal Taddeo Polacco, identyfikując go z  kulturą polską, w kręgu której się wychował.

Kuntze tworzył na styku trzech wielkich epok: baroku, rokoka i klasycyzmu. Jego bogaty dorobek  odpowiadał szerokiej skali zainteresowań tematycznych obejmując, obok przedstawień religijnych, wątki rodzajowe, mitologiczne i krajobrazowe realizowane rozmaitymi technikami twórczymi, począwszy od oleju, tempery i fresku po gwasz czy rysunek. Jego dzieła, ukazujące dużą biegłość kompozycyjną i warsztatową, wypełniają ołtarze, ściany i sklepienia świątyń Krakowa, Kocka, Warszawy czy Rzymu, zdobią także m. in. Sień Benedykta w papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo czy kaplicę seminaryjną we Frascati.

Szczególne znaczenie dla upamiętnienia Tadeusza Kuntzego w Zielonej Górze ma stała galeria z oryginalnymi dziełami wypożyczonymi z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie, z której prezentujemy m. in. obraz Św. Stanisław i Piotrowin będący egzemplifikacją sporu biskupa krakowskiego z Bolesławem Śmiałym.

Do najwspanialszych przykładów polskiego malarstwa alegorycznego należy praca Tadeusza Kutzego Fortuna. W galerii prezentujemy między innymi kopię tego dzieła wykonaną przez zielonogórską malarkę Irenę Bierwiaczonek. Obok znalazły się także reprodukcje gwaszy, ukazujących koloryt i malowniczość rzymskiej ulicy, mające najbardziej nowatorski charakter w dokonaniach malarza.

Na wystawie eksponowane są także wydawnictwa poświęcone artyście, obrazujące przy tym dorobek zielonogórskiego środowiska twórczego. Natomiast przed gmachem MZL znajduje się tablica poświęcona malarzowi, która zainaugurowała powstanie alei ludzi zasłużonych dla budowy tożsamości kulturowej naszego miasta.


Na zdjęciach: Galeria Tadeusza Kuntze – widok ogólny, Fortuna i Sztuka, kopia i reprodukcja obrazów, fragment ekspozycji MZ