Gerhard Reisch urodzony w 1899 roku w Grünbergu należy do znanych artystów okresu międzywojennego. Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych jest zaliczany do postimpresjonistów tworzących pod wpływem antropozoficznej szkoły duchowej austriackiego filozofa i wizjonera Rudolfa Steinera. Reisch posługiwał się techniką olejną, pastelem oraz grafiką. Swoje prace wystawiał we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Berlinie, Dreźnie i Królewcu. Zachowany dorobek artysty potwierdza sądy przedwojennej krytyki łączącej go z gronem artystów regionalnych (Heimatkünstler).
Zaprezentowane na wystawie prace Gerharda Reischa są dla współczesnego widza sentymentalną podróżą w świat przeszłości i tradycji. Z naszego regionu pochodzą miniaturowe przedstawienia zabytkowych świątyń. Czarno-białym akwarelom towarzyszą zdjęcia Tomasza Daikslera, który po blisko osiemdziesięciu latach dokonał fotograficznej retrospekcji kościołów. Natomiast Zielonej Górze poświęcone są dwie prace olejne artysty i jego żony Dithy oraz wybór grafik związanych z tematyką winiarską z teki „Zielona Góra – pejzaże miejskie”. Wojna zdecydowała o dalszych losach Gerharda Reischa, który opuścił rodzinne strony. Od 1960 roku artysta zamieszkał wraz z przyjaciółmi we Freiburgu. Ważną część jego powojennej twórczości zajmowały pełne symboliki i ekspresji barwne przedstawienia zgłębiające arkana świata duchowego. Malarz zmarł 11 lutego 1975 roku.

Termin wystawy:
8 IX 2010 – 23 I 2011

Kurator wystawy:
Longin Dzieżyc

Sponsor wystawy:
Senator Polska