Jerzy Piwowarczyk – “Nigdy nie byłem tak blisko siebie…”

Fragmenty otaczającego świata, dobrze znane, a niedostrzegane; tak oswojone, że aż niewidoczne… Struktura drewna, unerwienie liścia, przelewająca się woda – wyłaniają się ze swoistego mikrokosmosu. Warstwy odpryskującej farby układają się w abstrakcyjny wzór. Gdy patrzymy na prace Jerzego Piwowarczyka to porównanie nasuwa się samo: fotografia jak malarstwo… Jego zdjęcia – abstrakcje, portrety czy martwe natury – bardziej niż momenty uchwycone za pomocą aparatu przypominają malowane tradycyjnie obrazy …

Jerzy Piwowarczyk – artysta wszechstronny: aktor, plastyk, fotografik – od wielu lat zajmuje się fotografią i to ta właśnie dyscyplina sztuki stała się najdoskonalszym medium do wyrażenia siebie. Jest to czytelne także w prezentowanych na wystawie zdjęciach, bohaterem cyklu „Nigdy nie byłem tak blisko siebie…” jest bowiem sam autor. Głównym motywem, który przewija się w pracach Jerzego Piwowarczyka, i który artysta w nowatorski sposób wykorzystuje jest natura. Autor użycza swoją postać przyrodzie albo to ona pozwala przyoblec się artyście w swoje motywy. Oglądając portrety raz widzimy człowieka „ubranego” w przyrodę, a innym razem fragment natury, który przybrał ludzką postać… I choć Jerzy Piwowarczyk w swych portretach pojawia się niedosłowny, zakamuflowany, incognito, to jednak każdy obraz odsłania część prawdy o nastrojach i emocjach artysty.
Autor nie narzuca interpretacji, pozwala widzowi zbliżyć się do obrazów i zachęca odbiorcę do samodzielnego odnalezienia treści i znaczeń. Zdjęcia są efektem dogłębnej obserwacji otaczającego świata, refleksji i doświadczanych emocji. W swych obrazach Jerzy Piwowarczyk nie tylko dociera w głąb siebie, ale również odbiorcy w codziennej, dobrze znanej rzeczywistości pozwala odkryć nowe oblicza.

Jerzy Piwowarczyk – tworzący w Polsce i we Francji fotografik, plastyk, aktor – jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, pracował m. in. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, Teatrze Kameralnym w Warszawie i Teatrze Polskim w Warszawie oraz w teatrach Paryża, Grenoble, czy Rennes. Od wielu lat, obok aktorstwa, pasjonuje się także fotografią i kolażem. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Francuskiego Związku Twórców Fotografików – Société des Auteurs des arts visuels de l’Image Fixe). Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego fotografie znajdują się w kolekcjach prywatnych we Francji i w Polsce.

Strona internetowa Artysty:
jerzy-piwowarczyk.com

Termin wystawy:
20 X – 20 I 2011

Kurator wystawy:
Anitta Maksymowicz

Sponsor wystawy:
Senator Polska