W ramach 7. Dni Kultury Ukraińskiej prezentowana jest wystawa hologramów, która odbywa się pod patronatem Ambasady Ukrainy w Polsce.

Holografia – to metoda otrzymywania optycznych kopii realnych obiektów, która oprócz zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki otwiera również szerokie możliwości popularyzacji pamiątek kultury materialnej i duchowej. Holograficzna metoda zapisu obrazu po raz pierwszy została zaprezentowana przez angielskiego uczonego D. Gabora w 1947 roku. Nie rozwinęła się jednak w tym okresie z powodu braku technicznych możliwości. Dopiero w momencie wynalezienia laserów zostały stworzone podstawy dla dalszego rozwoju holografii.

W 1962 roku ukraiński naukowiec J. Denysiuk przestawił metodę zapisu hologramów, która pozwalała odtwarzać obraz zwykłymi lampami bez zastosowania laserów. Kiedy patrzy się na hologramy powstaje wrażenie, że widzi się obraz przez przezroczystą, szklaną płytkę oraz że widziany przedmiot można oglądać pod każdym kątem. Dokładnie widoczne są odblaski światła, cień, faktura materiału, co jeszcze bardziej nasila wrażenie objętości. Hologram odbija na oglądającego taką samą falę światła, jak prawdziwy obiekt.

Hologramy dają możliwość szerokiej prezentacji unikalnych zbiorów muzealnych, które wymagają szczególnej ochrony i łatwo ulegają zniszczeniu oraz tych, które wymagają szczególnych warunków przechowywania. Daje to możliwość tworzenia ruchomych i stacjonarnych wystaw oraz oryginalnych pamiątek. Holografia sprzyja także międzynarodowej wymianie kulturowej oraz przeprowadzaniu naukowych paszportyzacji kolekcji muzealnych.

Na Ukrainie został przyjęty program wykorzystania holografii w pracy kulturalno-oświatowej. Ważnym etapem jego wcielenia stało się stworzenie laboratoriów holograficznych w najsłynniejszych muzeach kraju, systematyczne holografowanie unikalnych pamiątek, tworzenie stacjonarnych i ruchomych wystaw oraz ich prezentacja. Również obecnie naukowcy pracują nad dalszym udoskonaleniem holograficznych metod fotografowania, zwiększaniem głębi obrazu, rozmiaru obiektów i ostrości ich odtworzenia.

Na wystawie prezentowanych jest 12 trójwymiarowych kopii najwyższej jakości wyrobów artystycznych wykonanych z drogocennych metali z okresu scytyjsko-sarmackiego, biżuterii autorstwa bizantyjskich mistrzów ( VII – VIII w. p.n. e.), wyrobów jubilerskich z czasów Rusi Kijowskiej (XIII w.) oraz artystycznych ikon (XVIII – XIX w.).

Termin wystawy:
6 XI – 30 I 2011

Kurator wystawy:
Longin Dzieżyc

Sponsor wystawy:
Senator Polska