Klem Felchnerowski (1928 – 1980). „Drzewo życia – nieskończone – przerwane”

„Drzewo życia – nieskończone – przerwane” to tytuł jednego z licznych rysunków Klema Felchnerowskiego, który w metaforyczny sposób symbolizuje dokonania legendarnego zielonogórskiego twórcy. Wystawa w Galerii Nowy Wiek przypomni twórczość przedwcześnie zmarłego, wszechstronnego malarza i grafika. Głównym nurtem jego artystycznych poszukiwań było malarstwo materii. Artysta stworzył własna koncepcję twórczą określana mianem „kopoizmu”. Istota polegała na kontrolowaniu podświadomości i wyrażaniu wewnętrznych emocji za pomocą prostych form i barw. Abstrakcyjne obrazy Klema są wciąż aktualne, zadziwiają siłą ekspresji, wysmakowaną kolorystyką i wyrazistą fakturą. Dla jej wzbogacenia twórca stosował różne niekonwencjonalne środki. Początkowo były to ziarna zbóż, później skrawki płótna, fragmenty tkanin i grube workowe płótna. Nawarstwiane, tworzyły rodzaj malarskiego reliefu. Ekspozycja obejmie najbardziej charakterystyczne dzieła wybrane z bogatej kolekcji prac artysty znajdującej się w Muzeum Ziemi Lubuskiej.


Klem Felchnerowski (ur. 4 listopada 1928 r. w Toruniu, zm. 27 stycznia 1980 r. w Zielonej Górze). Studia : Prywatny kurs malarstwa i rysunku w Toruniu pod kierunkiem prof. H. Gebeleina i K. Hemmerleina (1943), Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1948-1952). Dyplom w pracowni malarstwa prof. St. Borysowskiego oraz magisterium z konserwatorstwa i zabytkoznawstwa, 1952. W Zielonej Górze od roku 1953. Był pierwszym wojewódzkim konserwatorem zabytków, prezesem Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, redaktorem graficznym „Nadodrza” i dyrektorem Muzeum Okręgowego w latach 1960 – 1965. Aktywnie uczestniczył w wielu spotkaniach polskiej awangardy – Plenerach Koszalińskich w Osiekach, wystawach i sympozjach „Złotego Grona”. Największą kolekcję prac zielonogórskiego twórcy posiada Muzeum Ziemi Lubuskiej. Zbiór liczy łącznie ponad 1700 prac malarskich, rysunkowych i graficznych z lat 1936-1980.

Termin wystawy:
19 XI – 16 I 2011

Kurator wystawy:
Leszek Kania

Sponsor wystawy:
Senator Polska